Null

Null   Null

O nama

Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju (HUDEDAP) je nacionalno društvo liječnika subspecijalista i specijalista dječje i adolescentne psihijatrije. Osnovana je 1991.g. na inicijativu prof. dr. sc. Staniše Nikolića.

U trenutku osnutka udruge dječja i adolescentna psihijatrija nije bila zasebna specijalizacija u Hrvatskoj. Suradnjom HUHEDAP-a i Ministarstva zdravstva 1994. godine dječja i adolescentna psihijatrija priznata je kao zasebna subspecijalizacija. Program subspecijalzacije traje dvije godine nakon završene specijalizacije iz odrasle psihijatrije te uključuje kliničku praksu i poslijediplomski studij. Od 2011. godine dječja i adolescentna psihijatrije je u Hrvatskoj i zasebna specijalizacija u trajanju od pet godina.

Članovi HUDEDAP-a su su liječnici subspecijalisti psihijatri, ali i specijalisti drugih grana medicine kao što su specijalisti školske medicine, pedijatri te stručnjaci suradnih struka psiholozi, defektolozi, socijalni radnici, logopedi, kao i drugi koji djeluju na području dječje i adolescentne psihijatrije i mentalnog zdravlja djece i adolescenata.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja dječje i adolescentne psihijatrije, odnosno prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije problema mentalnog zdravlja i psihičkih poremećaja u dojenčadi, djece i adolescenata, te unapređenja kvalitete života djece s problemima mentalnog zdravlja i psihičkim poremećajima i njihovih obitelji te šire društvene sredine u kojima oni ostvaruju nužne potrebe za njegom, čuvanjem, odgojem i obrazovanjem.

HUDEDAP kontinuirano organizira različite oblike edukacije za stručnjake iz područja dječje i adolescentne psihijatrije i mentalnog zdravlja djece i adolescenata, sudjeluje aktivnostima usmjerenim na  povećanje svijesti građanstva i stručnjaka koji rade s djecom o problemima mentalnog zdravlja i prava djece s teškoćama mentalnog zdravlja, planiranju i organizaciji unapređenja zdravstvenog sustava i skrbi u području dječje i adolescentne psihijatrije u čitavoj Hrvatskoj, kao i međuresornoj suradnji s drugim sustavima uključenim u skrb o mentalnom zdravlju djece i mladih (socijalna skrb, obrazovanje, policija, .

Članovi HUDEDAP-a su nastavnici na fakultetima i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te istaknuti znanstvenici uključeni u brojne domaće i međunarodne znanstveno-istraživačke projekte iz područja dječje i adolescentne psihijatrije.

Kontakt podaci