Poštovani,

Dne 04. i 05. rujna 2017. godine održala se Konferencija “Sudicidalno i auto-agresivno ponašanje u djece i mladih – činimo li dovoljno?” u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu, Šubićeva 9.

Samoubojstvo je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije drugi vodeći uzrok smrtnosti među mladima u dobi od 15 do 24 godine, a prema najnovijim podacima svaka dva sata jedna mlada osoba počini suicid. Zbog navedenog, suicid u mladih se u razvijenim zemljama svijeta smatra značajnim javnozdravstvenim problemom.
Samoozljeđivanje i drugi oblici auto-agresivnog ponašanja (poremećaji prehrane, zlouporaba i ovisnosti o psihoaktivnih tvarima) su u porastu u adolescentnoj dobi, a predstavljaju relevantan pokazatelj psihičkog zdravlja kasnije u odrasloj dobi te su rizični čimbenik za suicidalno ponašanje i pokušaj suicida.

O tome kako i kada prepoznati naše mlade u riziku za auto-agresivno i suicidalno ponašanje te pravovremeno i učinkovito djelovati raspravljalo se na ovoj dvodnevnoj Konferenciji.

Zahvaljujemo sudionicima i predavačima te svima onima koji su doprinjeli da ova Konferencija bude toliko uspješna. Nadamo se ponovnom susretu i slijedeće godine.

PREGLED PREDAVANJA:Epidemiology of adolescent suicide and prevention efforts in Lithuania - Prof. Norbert Skokauskas MD PhD

Standbyme - ostani uz mene - mr.sc. Narcisa Slugan dr.med, Martina Majhen Prijol dr.med - ZZJZ Međimurske županije

Obilježja namjernog trovanja lijekovima kod maloljetnih osoba - JakušićN., RešićA., Klobučar A. - Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16

Želim NE živjeti - Nela Ercegović, dr. med., doc. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, Ljiljana Karapetrić Bolfan, dr. med. - Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb / Mia Antić, dr. med. - OB Sisak

Rizična ponašanja djece i mladih -što lokalna zajednica može učiniti? - Armin Hadžić, prof., dipl. Psiholog - Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj, Petrinja

Training Introductory WorkshopChild and Adolescent Eating Disorders - Professor Fiona McNicholas, Dr Sara McDevitt

Training Introductory WorkshopChild and Adolescent Eating Disorders / introduction - Professor Fiona McNicholas, Dr Sara McDevitt

Epidemiološki prikaz suicida djece i mladih u Hrvatskoj - Maja Silobrčić Radić - Hrvatski Zavod za javno zdravstvo

KBT u tretmanu suicidalnog i auto-agresivnog ponašanja - Ana Staničić, prof. psihologije - KBT savjetovalište

Emocionalno zanemarivanje kao prediktor suicidalnog ponašanja i samoozljeđivanja u adolescenciji - Prim. Domagoj Štimac, dr. med.prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, Ella Selak Bagarić, prof. - Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba